Ερωτηματολόγιο για Επαγγελματίες Υγείας -S.T.o.Re

S.T.O.Re

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Story Telling on Record - S.T.o.Re, το οποίο αφορά στην Αφηγηματική Ιατρική (Narrative Based Medicine) και φιλοδοξεί να δράσει ως συμπληρωματική προσέγγιση στην κλασική κλινική πράξη, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τους ολοκληρωμένους ιατρικούς φακέλους (IMRs) που είναι βασισμένοι στην Αφηγηματική Ιατρική (NMB). Αν είστε γιατρός, νοσηλευτής, διοικητικός υπάλληλος σε μονάδες Υγείας ή άλλος επαγγελματίας Υγείας συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο:

https://www.surveymonkey.com/s/KV2CLRW

Stay Connected

fb

 Εγγραφή Μελών

 Ηλεκτρονική Φόρμα

 

Newsletter