Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Ιωάννης Παπατριανταφύλλου
Αντιπρόεδρος Βασίλης Βαγενάς
Γεν. Γραμματέας Παρασκευή Σακκά
Ταμίας Κωνσταντίνος Προύσκας
Έφορος Αρετή Ευθυμίου
Σύμβουλοι Ελένη Μαργιώτη
Νικόλαος Σκαρμέας

 

Stay Connected

fb

 Εγγραφή Μελών

 Ηλεκτρονική Φόρμα

 

Newsletter